Privacy Policy.

Hakutulokset haulle

Työskentelyä korkeuksissa: miksi kannattaa yhdistää ryhmäsuojaus ja henkilösuojaus

Putoaminen korkealta on edelleen työtapaturmien merkittävin syy EU:n alueella[1]. Sekä ryhmäsuojaukseen (CPE) että henkilösuojaukseen (PPE) tarkoitetut varusteet ovat tärkeässä roolissa suojattaessa työntekijöitä putoamiselta. Niitä kohdellaan kuitenkin liian usein erillisinä kokonaisuuksina. Dominique Vansteenkiste on Honeywell Industrial Safetyn riskialttiin työskentelyn asiantuntija. Honeywell Industrial Safety yhdistää ryhmäsuojauksen (CPE) asiantuntijan Combisafen ja henkilösuojauksen (PPE) asiantuntijan Honeywell Safety Productsin. Vasteenkiste kertoo hyödyllisiä vinkkejä näiden kahden osa-alueen yhdistämiseen ja työntekijöiden suojauksen parantamiseen korkealla työskenneltäessä. 

 

Korkealla työskentelyä koskevat määräykset vuodelta 2005 edellyttävät, että riskianalyysissä on aina pohdittava, miten korkealla työskentelyä voidaan välttää. Jos sitä ei voida välttää, ryhmäsuojauksen,kuten suojakaiteiden, työskentelytasojen ja suojaverkkojen, on aina oltava etusijalla verrattuna henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen (PFPE) [2]. Ryhmäsuojauksessa tarvittavien varusteiden asentaminen saattaa kuitenkin jo itsessään asettaa työntekijät vaaraan, ellei tehdä asianmukaista turvasuunnitelmaa.Yksi tapa minimoida tällaisia riskejä on esiasentaa ryhmäsuojauksessa tarvittavat varusteet, kuten putoamissuojaus ja suojaverkot, jo maassa. Tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista.

 

 Saattaa olla erittäin vaarallista työskennellä reunalla asentamassa ryhmäsuojauksen varusteita. Katolta putoaminen on yksi yleisimmistä kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavien työtapaturmien syistä[3]. Yksi työntekijöiden suurimmista haasteista on löytää henkilökohtaiselle putoamissuojaukselle (PFPE), yleensä turvavaljaille tai kelautuvalle tarraimelle (SRL), sopiva kiinnityspiste. Yleinen virhe on esimerkiksi se, että työntekijä kiinnittää itsensä lattiaan, mikä itse asiassa lisää turvaköyden katkeamisriskiä reunaa vasten työntekijän pudotessa.

 

Sen vuoksi on tärkeää, että jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta käyttää korkealla olevaa kiinnityspistettä, hän käyttää kelautuvaa tarrainta– kutenHoneywell Miller TurboLiteTM Edge -tarrainta – jonka kulmakestävyys on testattu ja joka on hyväksytty kiinnitettäväksi jo maassa. Erittäin kestävän, vahvistetun verkkokudoksen ansiosta Miller TurboLiteTM Edge -tarrain soveltuu työntekijöille, jotka painavat jopa 140 kg. Tarraimessa on pikalukitusmekanismi, joka lyhentää pysähtymismatkaa. Tämä on erittäin tärkeää silloin, kun etäisyys pystysuunnassa on lyhyt. Miller TurboLiteTM Edge -tarrain täyttää standardin BS SFS-EN 360:2002 vaatimukset koskien putoamiselta suojaavia henkilökohtaisia putoamissuojia– kelautuvia putoamissuojia.

 

On tärkeää muistaa, että kelautuvia tarraimia koskeva uusi standardi astunee voimaan 2018, mikä tarkoittaa lisätestien tekemistä ennen työskentelyä katon reunalla. Tähän saakka yritykset ovat voineet käyttää kelautuvia tarraimia pysty- tai vaaka-asennuksina myös silloin, kun työntekijät ovat työskennelleet lähellä katon reunaa. Tällöin kelautuvan tarraimen päähän oli vain lisättävä terässilmukka varmistamaan, ettei tarrain vaurioidu katon reunaa vasten. Uudet määräykset edellyttävät tiukempaa valvontaa.

 

Putoamisen estäminen ei silti ole ainut tarkoitus. On aivan yhtä tärkeää valvoa sitä, miten työntekijä putoaa. Esimerkiksi virheellinen kiinnityspiste saattaa aiheuttaa työntekijälle niin sanotun heilurivaikutuksen. Tällöin putoava työntekijä jää heilumaan edestakaisin heilurin tavoin, ellei kiinnityspiste ole tarkasti yläpuolella. Heilurivaikutus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja, jos työntekijä osuu lähellä oleviin rakenteisiin, kuten seiniin tai ulkoneviin palkkeihin. Tällaiset onnettomuudet voidaan estää asentamalla kiinnityspiste suoraan työskentelyalueen yläpuolelle käyttämällä yläpuolista putoamissuojausjärjestelmää, kuten COMBISAFE SkyReach -turvaortta.

 

Ryhmä- ja henkilösuojauksen yhdistäminen tekee ryhmäsuojauksen asentamisesta turvallisempaa ja saattaa auttaa ehkäisemään myös muita vaaratilanteita. Jokapäiväiset toimet, kuten kansilaudoituksen tekeminen ja ajoneuvon purkaminen ja lastaaminen, saattavat olla erittäin riskialttiita ja edellyttää riittävää suunnittelua. Ajoneuvon päältä putoaminen on yksi yleisimmistä työmaakuljetusten onnettomuuksista [4], sillä tällaisia vakavia onnettomuuksia raportoidaan Isossa-Britanniassa joka vuosi yli 2 000 kappaletta. [5].EU:n alueella noin yksi kolmesta kuolemaan johtavasta onnettomuudesta liittyy ajoneuvoihin. Yksi yleisimmistä onnettomuustyypeistä on juuri putoaminen ajoneuvon päältä [6].

 

Jos työskentelyä korkealla ajoneuvon päällä ei voida välttää esimerkiksikuormauksen ja purkamisen tai kunnossapidon ja puhdistuksen aikana, on ensin mietittävä ryhmäsuojauksen käyttöönottoa mukaan lukien korokkeet ja tasot [7].Tässäkin yhteydessä henkilösuojauksen (PFPE) yhteensopivuus ryhmäsuojauksen (CPE) kanssa on ratkaisevan tärkeää sopivaa ryhmäsuojausta valittaessa.Esimerkiksi lastaustasossa tai henkilönostimessa on aina oltava kiinnityspiste, joka on testattu kestämään työntekijän paino hänen mahdollisesti pudotessaan suojakaiteen yli. Vastaavia onnettomuuksia saattaa tapahtua, jos lastaustaso liikkuu tai siihen osuu toinen ajoneuvo.

 

Kun työntekijät tekevät töitä ajoneuvon päällä, on tärkeää valita esimerkiksiCOMBISAFE-lastausjärjestelmä MkII yhdistettynä SkyReach-turvaorteen.Lastausjärjestelmä MKIIsisältääjalustan, jota tuetaan 1 500 kilogramman painoisella betonipainolla. Sen ansiosta työntekijät voivat turvallisesti lastata ja purkaa kuormia perävaunuista ja muilta korkeilta tasoilta työmaalla ja lastausalueilla. Kun järjestelmä ja SkyReach-turvaorsi sijoitetaan rekan viereen, työntekijällä on tukenaan 5,9 metrin korkeudella maanpinnasta oleva kiinnityspiste.

 

Oikean henkilö- tai ryhmäsuojauksen valitseminen ei kuitenkaan riitä, jos niiden käyttäjiä ei ole koulutettu asianmukaisesti. Korkealla työskentelyä koskevat määräykset vuodelta 2005 toteavat, että työntekijöille on annettava asianmukaiset ohjeet ja koulutus suojavarusteiden käyttöä varten [8]. Jos käytetään esimerkiksi suojaverkkoja, verkkojen asentajat on koulutettava verkkojen turvalliseen asentamiseen henkilökohtaisia suojavarusteita käyttäen. Koulutuksessa on kerrottava, millaista henkilösuojausta on käytettävä ja miten sitä käytetään oikein arvioitujen riskien ja ympäristön mukaan. Koulutuksessa työntekijöille kerrotaan myös, mihin rakenteeseen putoamissuojaus kiinnitetään, jotta vältetään heilurivaikutus.

 

Korkealla työskentely on aina turvallisuusriski, joten turvallisuutta on tarkasteltava laaja-alaisesti yhdistämällä ryhmä- ja henkilösuojauksen edut. Ryhmäsuojauksen pitäisi aina olla etusijalla, mutta turvallisuudesta vastaavien tärkeä rooli on varmistaa, että työntekijät ovat täysin tietoisia kaikista korkealla työskentelyn riskeistä ja osaavat hyödyntää tehokkaasti niin ryhmä- kuin henkilösuojausta.

 

Lisätietoa henkilösuojauksesta saa osoitteesta www.honeywellsafety.com tai keskustelemalla Combisafe-myyntitiimin kanssa, joka ohjaa sinut oikean Honeywell Safety Productsin asiantuntijan puheille.

 

References:

1.    https://oshwiki.eu/wiki/Construction_safety#Work_at_height

2.    http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf

3.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg401.pdf

4.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm

5.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg413.pdf

6.    https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact02.

7.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm; http://www.hse.gov.uk/fallsfromvehicles/construction.pdf.

8.    http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf