Zoekresultaten voor

Cruciale stappen op weg naar veiliger bouwlocaties

Statistieken tonen aan dat de bouw een van de gevaarlijkste bedrijfstakken blijft om in te werken, ondanks een algemeen neerwaartse tendens van ongelukken op bouwlocaties gedurende het laatste decennium.  
 
In het VK bijvoorbeeld draagt de bouwsector ongeveer 31 procent bij aan alle ongelukken op de werkplek en 10 procent aan de jaarlijks gemelde ernstige letsels (volgens de Health and Safety Executive), terwijl de bouwsector slechts 5 procent van de werknemers in dienst heeft. Waarom is de bouw dan zo gevaarlijk en wat kan er verder nog worden gedaan om de veiligheid van de medewerkers in de bouwsector te garanderen?
 
Safety Manager Jasbir Sangar van COMBISAFE bespreekt in dit artikel de uitdagingen voor de bouwbedrijven en laat zien hoe een systematische benadering van gevarenidentificatie kan bijdragen aan aanzienlijke verbeteringen van de veiligheid op de bouwlocatie.
 
Verantwoordelijkheid voor de veiligheid op bouwlocaties brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het is al moeilijk genoeg voor grote bouwbedrijven om te beschikken over speciale veiligheidsmedewerkers en een specifieke veiligheidsinfrastructuur, maar voor kleinere bedrijven – waarin momenteel 70% van de bouwmedewerkers in de EU werkzaam is (1) – ziet het plaatje er heel anders uit. In dergelijke bedrijven combineren eigenaren en senior managers vaak de veiligheidstaken met andere verantwoordelijkheden, waardoor het moeilijker is om op de hoogte te blijven van de laatste innovaties, informatie en training op het vlak van veiligheid.
 
Waarom is de bouw dan zo gevaarlijk? Komt het bijvoorbeeld door het grote aantal kleine bedrijven of is het de combinatie van de tijdelijke bouwomgeving, de aard van het werk, de voortdurende onderschatting van risico's door de medewerkers? Er is geen eenduidig antwoord, maar een systematische benadering van de meest voorkomende gevaren is in elk geval een manier om de veiligheid continu te verbeteren. Door een nieuwe benadering van deze gevaren en een afzonderlijke aanpak ervan kunnen bedrijven ongeacht hun omvang bijdragen aan een vermindering van het aantal letsels en ongelukken onder hun medewerkers.
 
Risico 1: Uitglijden, struikelen en vallen
 
In het VK gaan jaarlijks meer dan 2 miljoen werkdagen in de bouw verloren en nemen glij-, struikel- en valpartijen vanaf hoogten 58% van de gemelde ernstige letsels voor hun rekening (2). Het oppervlak is op bouwlocaties vaak ruw, golvend, modderig en gevaarlijk.  Geschikte veiligheidsschoenen en valbeschermingsuitrustingen vormen de sleutel tot vermindering van de kans op dergelijk letsel.
 
Veiligheidsschoeisel moet zijn voorzien van een goede antislipzool en een zelfreinigend profiel en moet beschikken over een hoge flexibiliteit en duurzaamheid.
 
Een eenvoudige manier om vast te stellen of de antislip van veiligheidsschoeisel is getest, is de controle van de testwaarden van de wrijvingscoëfficiënt (CoF). Hoe hoger het coëfficiënt, hoe beter de slipvastheid en idealiter is de waarde hoger dan de minimumeis die is vastgelegd in EN ISO 20345/6/7. Schoeisel dat de EN-slipvastheidstest heeft doorstaan, is gemarkeerd met een specifieke code, SRA (getest op keramische tegel bevochtigd met een verdunde zeepoplossing), SRB (getest op glad staal met glycerol) of SRC (getest onder beide omstandigheden).
 
De bovenkant van het schoeisel moet zijn gemaakt van ademend, waterbestendig materiaal. De verschillende fysieke gevaren op de bouwlocatie, zoals gestapelde stenen en blokken en perforatierisico’s door spijkers, maken het noodzakelijk dat het schoeisel is voorzien van beschermde neuzen, stalen tussenzolen en enkelbescherming. Comfort is belangrijk en draagt bij aan de acceptatie van het schoeisel door de medewerkers, maar voorkomt ook vermoeide voeten, waardoor het risico op uitglijden en struikelen toeneemt.
 
Medewerkers die op hoogte werken, zijn blootgesteld aan de grootste gevaren in de bouwsector.  Er dienen twee stappen in overweging te worden genomen voordat wordt besloten gebruik te maken van een persoonlijke valbeschermingsuitrusting. De eerste stap is voorkoming: daar waar mogelijk dienen werkzaamheden op hoogte te worden voorkomen. Veel ongelukken vinden plaats op lagere hoogten, waar een valpartij niet voor de hand ligt. De tweede stap is preventie: waar mogelijk collectieve valbescherming gebruiken om een groep mensen te beschermen. Combisafe is hier wereldwijd expert in. De laatste overweging is gevolgbeperking, waarbij een persoonlijke valbeschermingsuitrusting wordt gebruikt als laatste redmiddel om de gevolgen van een val te minimaliseren wanneer de eerste twee stappen niet kunnen worden opgevolgd. Het doel van een persoonlijke valbeschermingsuitrusting is het potentiële valgevaar te verminderen (beperking) en vervolgens de gevolgen van een val te verminderen (valbeveiliging).
 
De keuze van het juiste type valbeschermingsuitrusting is van vitaal belang. Kies een persoonlijke valbeschermingsuitrusting die is ontworpen en gefabriceerd door een bedrijf dat de risico’s begrijpt waar medewerkers die op hoogte werken, mee te maken hebben. Vergeet ook niet dat een persoonlijk valbeschermingsuitrustingssysteem drie fysieke onderdelen bevat – verankeringspunt (permanent of tijdelijk), lichaamsuitrusting (harnas, veiligheidsgordels) en verbindingsapparaat (lijnen, touwklemmen) – plus een reddingsplan en een training voor alle medewerkers die ermee werken.
 
Voordat u een valbeschermingsuitrusting aanschaft, is het belangrijk de gebruiker, de omgeving en de specifieke toepassing in overweging te nemen. De levensduur van een valbeschermingsuitrusting kan sterk afhankelijk zijn van factoren als gebruiksfrequentie en -omstandigheden, waardoor het van essentieel belang is voorafgaand aan elk gebruik een inspectie van de uitrusting uit te voeren. 
 
Risico 2: Letsels aan ogen, gezicht en hoofd
 
Letsels die worden veroorzaakt doordat iemand ergens door ‘geraakt wordt’, betreffen alle lichaamsdelen, maar vanuit letseloogpunt vormen de meest ernstige letsels die van ogen, gezicht en hoofd.
 
Als er een risico op oogletsel bestaat, is het van essentieel belang dat er beschermende brillen beschikbaar zijn die voldoen aan EN166 en andere oogbeschermingsnormeringen voor beschermende brillen, veiligheidsbrillen en vizieren. Veiligheidsbrillen met omhullende frames verbeteren de bescherming en het zicht rondom.
 
Comfort is voor medewerkers een factor van belang voor het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrusting, dus loont het om te kijken naar toegevoegde draageigenschappen, zoals flexibele breedten, een instelbare neusbrug en getande brilpootscharnieren, waarmee de gebruiker de maat en lenshoek kan aanpassen. Condenswerende glazen verbeteren het zicht tijdens fysieke inspanning, hitte en vochtigheid.
Voor zeer gevaarlijke werkzaamheden (zoals het snijden van staal en het zagen van beton) met een verhoogd risico op rondvliegende deeltjes of hete druppels, dienen medewerkers zich te beschermen met volledige gelaatsvizieren. Zwaar mechanisch werk vereist polycarbonaat vizieren; chemisch contact vereist acetaat vizieren; elektrotechnisch werk vereist polycarbonaat vizieren en laswerk vereist een polycarbonaat vizier met een infraroodlens (IR/UV) van niveau 3,0 of 5,0.
 
De helmkwaliteit is bepalend voor de bescherming van het hoofd. Een helm moet voldoen aan de norm EN 397: 2012-normering voor industriële helmen, die voldoen aan bots- en penetratietests.
 
Ook hier is de acceptatie door de gebruiker van vitaal belang, dus is een aansluitende en comfortabele pasvorm van essentieel belang. Een verend binnenwerk van goede kwaliteit (ondersteunend bandwerk) in de helm is daarom belangrijk. Hoe meer veerpunten een helm bevat, hoe groter het comfort en hoe meer energie tijdens een botsing over de helm wordt verdeeld.
 
Risico 3: Inademing van gevaarlijke stoffen 
 
Maar niet alleen fysieke letsels vormen een probleem in de bouwsector. Een geschat aantal van 31.000 nieuwe gevallen van werkgerelateerde gezondheidsproblemen komen elk jaar(3) aan het licht als gevolg van blootstelling in het verleden(4), inclusief 3.700 sterfgevallen als gevolg van beroepsgerelateerde vormen van kanker.
 
Asbest en silica blijven het grootste gevaar vormen voor de luchtwegen en zijn de voornaamste oorzaak van gezondheidsproblemen in de bouwsector. Inademing vindt vaak plaats in de vorm van stof tijdens sloop- en renovatiewerkzaamheden en daarom is bescherming van de luchtwegen van vitaal belang tijdens het boren, schilderen en zagen van beton of het werken met zand en beton.
 
Manieren om ademhalingsrisico’s te verminderen kunnen ook een verandering van werkmethoden omvatten, bijvoorbeeld door het toevoegen van water tijdens het zagen van beton om stofvorming te verminderen. Vanuit het oogpunt van persoonlijke beschermingsuitrusting blijft stof een veiligheidskwestie; derhalve zijn er ter voorkoming van stofinademing herbruikbare gezichtsmaskers, gezichtsmakers voor eenmalig gebruik, beademingsapparaten met volledig en half gezichtsmasker of geventileerde kappen beschikbaar.
 
Risico 4: Handletsels
 
Niet alleen worden handen op bouwlocaties geconfronteerd met fysieke gevaren, maar ze moeten ook hun werk doen in zware omgevingsomstandigheden. Handschoenen van de verkeerde maat die niet comfortabel zijn of ongeschikt zijn voor de uit te voeren taken, worden al snel door de gebruiker uitgetrokken en daarom zijn comfort en een goed tastgevoel belangrijk.
 
Controleer voor algemene werkzaamheden de EN388-kwalificatie van de handschoenen, die met een score de slijt-, snij-, scheur- en perforatiebestendigheid aangeeft (in deze volgorde). Hoe hoger het nummer, hoe beter de bescherming. Kwalificaties lopen van 0 naar 5, afgebeeld door een hamerpictogram met de nummers eronder.
 
Ook chemicaliën vormen een grote bedreiging voor de handen. De meest voorkomende bedreiging op de bouwlocatie wordt gevormd door beton, dat op een onbeschermde huid roodheid, irritatie en een branderig gevoel kan veroorzaken. Wanneer u handschoenen kiest om uzelf te beschermen tegen chemische bedreigingen, bespreek dit dan met een expert die kan adviseren welke handschoenmaterialen specifieke bescherming bieden tegen cement of andere chemicaliën.
 
Als de handen naar verwachting nat worden, zorg er dan voor dat de handschoenen een geschikte coating hebben, zoals nitril, dat bescherming biedt en ervoor zorgt dat de handschoenen duurzamer en flexibeler zijn en een goede grip bieden onder natte en olieachtige omstandigheden.
 
Risico 5: Gehoorschade
 
Geluidsrelateerde risico's zijn op elke bouwlocatie aanwezig. Effectieve gehoorbescherming brengt het geluidsniveau naar beneden tot een veilig niveau zonder het volledig buiten te sluiten, hetgeen risicoverhogend zou werken omdat medewerkers vervreemd raken van geluiden die ze eigenlijk zouden moeten horen, met de kans dat ze zich ontdoen van hun persoonlijke beveiligingsuitrusting.
 
Goed toegepaste gehoorbescherming brengt de geluidsniveaus naar beneden tot aanvaardbare grenzen en stelt de gebruikers in staat noodzakelijke geluiden te horen. Het gedeeltelijk of onjuist inbrengen van oordoppen kan de bescherming verminderen tot vrijwel nul en daarom is training in en observatie van de toepassing van vitaal belang.
 
De bouw is een riskante bedrijfstak, maar door de kernproblemen aan te pakken en door de geschikte persoonlijke beschermingsuitrusting te kiezen, kunnen de risico’s op letsel en gezondheidsproblemen worden teruggebracht.
 
Voor meer informatie over collectieve beschermingsuitrustingen kunt u contact opnemen met het verkoopteam van Combisafe. Voor meer informatie over Honeywell Safety Products, de grootste leverancier van oplossingen op het gebied van persoonlijke beschermingsuitrustingen ter wereld, bezoekt u onze website op http://www.honeywellsafety.com. Combisafe is onderdeel van Honeywell.
 
 Referenties:
 
(1) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Construction_statistics_-_NACE_Rev._2
 
(2) http://www.hse.gov.uk/statistics/industry/construction/construction.pdf
 
(3) http://www.hse.gov.uk/statistics/industry/construction/index.htm
 
(4) http://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/key-points.htm