Zoekresultaten voor

Werkzaamheden op hoogte: waarom een koppeling van persoonlijke en collectieve bescherming belangrijk is

Valpartijen vanaf hoogten blijven de hoofdoorzaak van beroepsongelukken binnen de EU [1]. Zowel collectieve beschermingsuitrustingen (CPE) als persoonlijke beschermingsuitrustingen (PPE) zijn cruciaal om werknemers tegen valpartijen te beschermen, maar ze worden te vaak gezien als afzonderlijke eenheden. Dominique Vansteenkiste, high-risk business leader bij Honeywell Industrial Safety - een samenvoeging van CPE-specialist Combisafe en PPE-expert Honeywell Safety Products - biedt een aantal handige tips voor de integratie van deze twee en de verbetering van de bescherming van medewerkers die op hoogte werken. 

De regelgeving voor werken op hoogte uit 2005 vereist dat bij een risico-analyse altijd moet worden meegewogen of werkzaamheden op hoogte kunnen worden voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, dienen collectieve maatregelen,inclusief leuningen, werkplatforms of netten, altijd prioriteit te krijgen boven persoonlijke valbeschermingsuitrustingen [2]. Bij de installatie zelf van collectieve beschermingsuitrustingen kunnen medewerkers echter al risico lopen, tenzij er een passende veiligheidsplanning wordt gevolgd.Een manier om dergelijke risico’s te minimaliseren is om collectieve beschermingsuitrustingen, zoals randbeveiliging en hekken op de grond, vooraf te monteren. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Met name werkzaamheden vlakbij vloerranden om collectieve beschermingsuitrustingen te installeren, kunnen gevaarlijk zijn, waarbij valpartijen van daken de meest voorkomende oorzaken van dodelijke beroepsongevallen en ernstig letsel[3] vormen. Een van de cruciale uitdagingen voor medewerkers bestaat uit het vinden van het juiste ankerpunt voor hun persoonlijke valbeschermingsuitrusting; meestal een harnas of een automatisch intrekkende reddingslijn. Een veelvoorkomende fout van medewerkers is dat ze zichzelf verankeren aan de vloer, wat juist bij een val het risico op het breken van de lijn langs de rand verhoogt.

Daarom is het cruciaal dat wanneer medewerkers risico lopen op valpartijen over een rand terwijl er geen hoger ankerpunt aanwezig is, zij automatisch intrekkende reddingslijnen gebruiken- zoalsde automatisch intrekkende reddingslijn Honeywell Miller TurboLiteTM Edge - die volledig voor vloerranden zijn getest en zijn goedgekeurd om te worden bevestigd op vloerniveau. De Miller TurboLiteTM Edge is gecertificeerd voor medewerkers tot maximaal 140 kg, dankzij het gebruik van zeer duurzame, verstevigde webbing. Het heeft een snelvergrendelingsmechanisme voor verlaging van de valbeschermingsafstand, met name belangrijk wanneer er weinig verticale valruimte beschikbaar is. De Miller TurboLiteTM Edge voldoet ook aan de norm NEN EN 360:2002, die persoonlijke beschermingsuitrustingen tegen valpartijen vanaf hoogten reguleert- valbeveiligingen van het uittrekbare type.

Het is ook goed om te weten dat er in 2018 een nieuwe norm wordt verwacht die automatisch intrekkende reddingslijnen reguleert, hetgeen betekent dat er extra tests nodig zullen zijn voordat er op een dak met dakranden kan worden gewerkt. Tot nu toe konden bedrijven automatisch intrekkende reddingslijnen gebruiken voor horizontale en verticale toepassingen, zelfs wanneer medewerkers werkzaamheden vlakbij de dakrand uitvoerden. Ze hoefden alleen maar een stalen band toe te voegen aan het eind van de automatisch intrekkende reddingslijn om ervoor te zorgen dat deze niet zo breken op de dakrand. De nieuwe regulering zal echter strengere controles afdwingen.

Toch is het stoppen van een val niet de enige afweging. Het beheersen van de manier waarop een medewerker valt is minstens zo belangrijk. Een verkeerd ankerpunt bijvoorbeeld kan medewerkers blootstellen aan het zogenaamde ‘slingereffect’; waarbij een vallende medewerker heen en weer gaat slingeren; dit komt overigens niet voor als het ankerpunt zich op een hoger punt bevindt. Dit effect kan ernstig letsel veroorzaken als het vlakbij oppervlakken als muren en uitstekende balken plaatsvindt. Door installatie van het ankerpunt direct boven het werkgebied met behulp van overkoepelende valbeschermingssystemen, zoals het COMBISAFE SkyReach Anchor, kunnen deze ongelukken worden voorkomen.

Behalve dat het de installatie van een collectieve beschermingsuitrusting veiliger maakt, kan een allesomvattende strategie waarbij collectieve en persoonlijke bescherming worden geïntegreerd, ook helpen om andere gevaren het hoofd te bieden. Ook dagelijkse taken, zoals de uitvoering van horizontale bekistingswerkzaamheden of het laden en lossen van voertuigen, kunnen zeer risicovol zijn en een doelmatige planning vereisen. Valpartijen vanaf voertuigen vormen de meestvoorkomende ongelukken bij werkplektransport [4], met in het VK meer dan 2.000 gerapporteerde gevallen van ernstig letsel op jaarbasis. [5].In de EU heeft ongeveer 1 op de 3 dodelijke ongelukken op het werk te maken met voertuigen, met valpartijen vanaf voertuigen als meestvoorkomend type ongeluk [6].

Als werkzaamheden op hoogte op voertuigen niet kunnen worden voorkomen bij de uitvoering van taken, zoalsladen en lossen of onderhoud en reiniging, dient de eerste stap altijd te bestaan uit de implementatie van collectieve oplossingen, inclusief dienstbruggen en platforms [7].Opnieuw is hier de compatibiliteit met persoonlijke valbeschermingsuitrustingen een cruciale afweging bij de selectie van collectieve beschermingsuitrustingen.Een laadplatform of hoogwerker moet bijvoorbeeld altijd een ankerpunt hebben dat getest is om bestand te zijn tegen het gewicht van de gebruiker bij een val over de leuning. Vergelijkbare ongelukken kunnen optreden wanneer het platform gaat bewegen of wordt geraakt door een ander voertuig.

Wanneer medewerkers taken uitvoeren bovenop het voertuig, is het van vitaal belang te kiezen voor uitrustingen zoals hetCOMBISAFE laadsysteem MKII in combinatie met het SkyReach Anchor.Het laadsysteem MKII, dat eenbasis bevat die is verzwaard met 1500 kg prefab ballastblokken, stelt medewerkers in staat om op veilige wijze diepladers en verhoogde systemen op laadperrons of werklocaties te laden en te lossen. Gepositioneerd naast een oplegger biedt het volledige systeem met het geïnstalleerde SkyReach Anchor de operator een ankerpunt dat zich 5,9 meter boven het grondniveau bevindt.

De selectie van de juiste collectieve beschermingsuitrusting en persoonlijke beschermingsuitrusting voldoet echter alleen als de personen die ze gebruiken goed worden getraind. De regelgeving voor werkzaamheden op hoogte uit 2005 eist dat medewerkers worden geïnstrueerd en getraind in het competente gebruik van de werkuitrusting [8]. Als er bijvoorbeeld netten worden gebruikt, moeten de installateurs van de netten worden getraind in de veilige installatie met gebruik van de juiste persoonlijke valbeschermingsuitrusting. Training moet altijd een goede instructie van de medewerkers inhouden over het gebruik van de juiste persoonlijke valbeschermingsuitrusting en het correcte gebruik ervan, met meeweging van de risico’s en de omgeving. Medewerkers moeten ook leren waar de valbeveiligingen op de constructie van het gebouw moeten worden bevestigd om het slingereffect te voorkomen.

Werken op hoogte blijft een riskante onderneming en het is dan ook van cruciaal belang dat er een totaalbenadering van de veiligheid ontstaat waarbij de collectieve en persoonlijke bescherming volledig zijn geïntegreerd. Collectieve beschermingsuitrustingen moeten altijd de eerste verdedigingslinie vormen, maar de veiligheidsmanagers spelen een sleutelrol bij de bewustwording van medewerkers van alle risico’s die de werkzaamheden op hoogte in zich dragen en van de noodzaak van een effectief gebruik van zowel persoonlijke beschermingsuitrustingen als collectieve beschermingsuitrustingen.

Voor al uw vragen over persoonlijke beschermingsuitrustingen gaat u naar www.honeywellsafety.com of kunt u contact opnemen met het verkoopteam van Combisafe; zij kunnen u in contact brengen met de relevante expert binnen Honeywell Safety Products.

References:

1.    https://oshwiki.eu/wiki/Construction_safety#Work_at_height

2.    http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf

3.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg401.pdf

4.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm

5.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg413.pdf

6.    https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact02.

7.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm; http://www.hse.gov.uk/fallsfromvehicles/construction.pdf.

8.    http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf