Søkeresultater for

Arbeid i høyden: Hvorfor personlig og felles beskyttelse er viktig

Fall fra høyden er fortsatt den største årsaken til arbeidsskader i EU [1]. Både felles beskyttelsesutstyr (CPE) og personlig beskyttelsesutstyr (PPE) er viktige for å beskytte arbeiderne fra dall, men de behandles ofte som to adskilte enheter. Her kommer Dominique Vansteenkiste, high-risk business leader hos Honeywell Industrial Safety - som samkjører CPE-spesialist Combisafe og PPE-ekspert Honeywell Safety Products -, med noen nyttige tips til hvordan du kan integrere de to, og øke arbeidssikkerheten i høyden. 

 

Forskriftene fra 2005 vedrørende arbeid i høyden krever at en risikovurdering alltid skal vurdere hva som skal til for at arbeid i høyden kan unngås. Når dette ikke er mulig skal felles tiltak,  inkludert rekkverk, arbeidsplattformer eller nett, alltid ha prioritet over personlig fallsikringsutstyr (PFPE) [2]. Men selve monteringen av CPE kan skape fare for arbeiderne hvis en egnet sikkerhetsplanlegging ikke er på plass.En måte denne faren kan reduseres på er forhåndsmontering av det felles sikringsutstyret og barrierer på bakken, men dette er ikke alltid mulig.

 

Arbeid i nærheten av en kan ved montering av CPE kan være spesielt farlig, siden fall fra tak representerer en av de mest vanlige årsakene til død eller alvorlig skade på en arbeidsplass[3]. En av de største utfordringene arbeiderne står ovenfor er å finne det rette forankringspunktet for deres egen PFPE, og dette er normalt en sele eller en selvinntrekkende line (SLR). En vanlig feil er foreksempel at arbeiderne forankrer seg til gulvet, noe som øker faren for at linen går i stykker langs kanten ved fall.

 

Som følge av det, når arbeiderne står i fare for å kunne falle over en kant, men ikke har muligheten til å bruke et høyere forankringspunkt, er det viktig at såkalte SLR benyttes- f.eks.Honeywell Miller TurboLiteTMEdge SLR - som er kanttestet og godkjent for feste på bakkenivå. Miller TurboLiteTM Edge er sertifisert for arbeidere som veier opp til 140 kg på grunn av den svært holdbare forsterkede konstruksjonen. Den har en låsemekanisme med hurtigkobling for på redusere fallavstanden, noe som er spesielt viktig når det er lite klaring tilgjengelig. Miller TurboLiteTM Edge er også i samsvar med standarden BS EN 360:2002 som omhandler personlig verneutstyr som beskytter mot fall fra høyden- inntrekkbart fallsikringsutstyr.

 

Det er også viktig å huske at en ny standard som skal regulere SLR etter planen vil komme i 2018, og denne innfører at ekstra tester må utføres før det skal arbeides på tak med en kant. Fram til nå kan SLR-enheter benyttes både horisontalt og vertikalt, selv der arbeiderne utfører arbeid tett på kanten av taket. Alt de trengte å gjøre var å sørge for at det var en stålslynge i enden av enheten (SLR) som ikke gikk i stykker langs kanten av taket. De nye reglene derimot krever større kontroll.

 

Men stopp av et fall er ikke den eneste vurderingen. Kontroll av hvordan en arbeider faller er også like viktig. Feil forankringspunkt kan f.eks. utsette arbeiderne for den såkalte “pendeleffekten”, der arbeideren vil svinge fram og tilbake som et pendel hvis forankringspunktet ikke er rett over ham/henne. Denne effekten kan føre til alvorlige skader hvis det fører til at arbeideren treffer overflater som vegger eller bjelker som er i nærheten. Montering av forankringspunktet rett over arbeidsområdet ved hjelp av et egnet fallsikringssystem som COMBISAFE SkyReach-forankring vil hjelpe til med å forhindre denne typen ulykker.

 

I tillegg til at monteringen av CPE blir sikrere vil en omfattende strategi som integrerer felles og personlig verneutstyr også bidra til å takle andre farer. Hverdagsoppgaver som montering av plankelag for horisontalt arbeid eller lasting og avlasting av kjøretøy kan også være ekstremt farefullt, og krever tilstrekkelig planlegging. Fall fra kjøretøy er noen av de mest vanlige ulykkene som involverer transport [4], og mer enn 2 000 alvorlige ulykker rapporteres hvert år i Storbritannia. [5].Rundt 1 av 3 fallulykker på arbeidsplassen i EU involverer kjøretøy, og fall fra kjøretøy er ett av de vanligste ulykkestypene [6].

 

Hvis det ikke er mulig å unngå arbeid i høyden i forbindelse med kjøretøy når oppgaver somlasting og avlasting eller vedlikehold og rengjøring skal utføres, må første trinn alltid være bruk av fellesløsninger, inkludert kraner og plattformer [7].Nok en gang er kompatibiliteten med PFPE en viktig vurdering når CPE skal velges.En lasteplattform eller en lift har for eksempel alltid et forankringspunkt som er testet med tanke på arbeiderens vekt hvis denne skulle falle over rekkverket. Tilsvarende ulykker kan oppstå når plattformen er i bevegelse eller blir truffet av et annet kjøretøy.

 

Når arbeidere utfører arbeid direkte på kjøretøyet, er det svært viktig at det velges utstyr somCOMBISAFE Lastesystem MkII i kombinasjon med SkyReach-forankringen.Lastesystem MkII. sominkluderer ballast i basen bestående av 1500 kg tunge ferdigstøpte blokker, gjør at arbeiderne på en sikker måte kan utføre av- og pålasting av lastebiler og arbeide på andre plan i høyden på anlegg. Når et komplett system er plassert ved siden av lastebilen, og SkyReach-forankringen er montert, har du et arbeidsområde med et forankringspunkt 9,5 m over bakken.

 

Men valg av rett CPE og PPE er ikke nok, så lenge de som skal bruke utstyret ikke har fått den rette opplæringen. Reguleringene av arbeid i høyden fra 2005 instruerer at alle arbeidere skal ha mottatt fulle instruksjoner og opplæring i bruken av utstyret [8]. Hvis for eksempel nett skal brukes, må de som skal montere nettet ha mottatt opplæring i sikker montering av de ved hjelp av rett PFPE. Opplæringen skal alltid instruere arbeiderne om hvilket PFPE de skal bruke, og hvordan dette skal brukes på korrekt måte i forhold til farene og omgivelsene. Den skal også vise hvor fallsikringen skal festes på bygningsstrukturen for at de skal unngå pendeleffekten.

 

Arbeid i høyden er og vil alltid være farefullt, og det å bruke en mer omfattende tilnærming til sikkerhet, en som integrerer felles og personlig sikringsutstyr, er svært viktig. CPE bør alltid være første sikkerhetsnivå, men sikkerhetsansvarlige har en viktig rolle i å forsikre seg om at arbeiderne er klar over farene som arbeid i høyden består av, og at de bruker både PPE og CPE på en effektiv måte.

 

Når det gjelder dine PPE-behov kan du gå til www.honeywellsafety.com eller snakke med Combisafes salgsstab, og de vil sørge for at du får kontakt med den rette produkteksperten hos Honeywell Safety Products.

 

References:

1.    https://oshwiki.eu/wiki/Construction_safety#Work_at_height

2.    http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf

3.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg401.pdf

4.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm

5.    http://www.hse.gov.uk/pubns/indg413.pdf

6.    https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact02.

7.    http://www.hse.gov.uk/workplacetransport/vehicles/preventingfalls.htm; http://www.hse.gov.uk/fallsfromvehicles/construction.pdf.

8.    http://www.hse.gov.uk/construction/pdf/fallsqa.pdf