Søkeresultater for

Bygging under alle slags værforhold

De siste årene har byggebransjen stått overfor økende materialkostnader, byggerelaterte konkurser, kutt i statlige realinvesteringer og stadig mindre budsjetter.
 
Og med en verdensøkonomi som fortsatt er i dårlig forfatning, tvinges entreprenører over hele verden til å levere byggeprosjekter innenfor budsjettrammene, i tide og ved behov – under alle værforhold.
 
Byggebransjen, som er Europas største industrielle arbeidsgiver og som genererer nesten 10 % av EUs bruttonasjonalprodukt (BNP), vil nødvendigvis spille en viktig rolle i den økonomiske veksten, og dermed ligger presset på entreprenørene til å dekke en stadig større etterspørsel. Det gjør at flere og flere byggeprosjekter må utføres i årstider der det dårlige været ellers ville ha forårsaket store forsinkelser.
 
Vinteren 2010/11 gikk byggevirksomheten ned med hele 24 % i Tyskland, noe som hovedsakelig skyldtes mye nedbør i form av snø. Og til tross for oppgangen i 2011, da landet hadde en økonomisk vekst på 3 %, gikk økonomien ned igjen i første kvartal i 2012 – denne gangen med 0,25 %. En uvanlig kald vinter hadde en innvirkning – med temperaturer på under -20 °C i februar, som førte til midlertidig stenging av mange tyske byggeprosjekter.
 
I Frankrike regnet det så mye i februar 2012 at mange anlegg måtte innstille arbeidet – noe som forsinket ytterligere landets økonomiske vekst i kjølvannet av finanskrisen i 2009. Disse ekstreme værforholdene og temperatursvingningene blir vanligere og vanligere over hele Europa, og vi ser også en økning i nedbøren og vindhastighetene. For Sverige er det faktisk beregnet at vindhastighetene vil øke med 0,8 m/s og at det vil regne 50 mm mer per måned om vinteren i løpet av neste hundreår.
 
I Storbritannia spådde analytikere hos Barclays en nedgang på 3,4 % i byggebransjen for første kvartal i 2012 – mye på grunn av dårlige værforhold. En fersk undersøkelse utført av BRE (Building Research Establishment) spår også en økning på 6 % i vindhastighetene i Storbritannia, noe som garantert vil ramme byggeproduksjonen med mindre det settes inn tiltak.                                                              
 
Utfordringen for entreprenørene er enkel – få bukt med forsinkelser som skyldes været. Men fordi alvorligheten og varigheten av værforholdene er så vanskelig å forutsi, ser entreprenørene etter måter å kompensere på i stedet for å nekte. Den vanligste metoden er å minimere de væravhengige forsinkelsene ved å beskytte anlegget mot vær og vind. Ett produkt som gjør nettopp dette, er et midlertidig taksystem, slik som COMBISAFE UBIX® midlertidig taksystem.
 
Et grundig gjennomgått byggeprogram som tar i betraktning effektene av dårlig vær, er avgjørende for suksess både for entreprenøren og klienten. Et midlertidig tak gir dessuten entreprenøren en ekstra forsikring om at prosjektet er i rute.
 
Byggeselskaper planlegger vanligvis inn perioder uten nedbør til å fullføre kritiske prosjektelementer, slik som betongarbeid. Nå kan det brukes midlertidige tak til å hindre inntrenging av regnvann hele året. Enten det er snakk om et kortsiktig sommerprosjekt eller langsiktig bruk i ekstreme værforhold som regn, vind og snø, gjør det midlertidige UBIX-taksystemet jobben.
 
Det fleksible og allsidige midlertidige UBIX-taksystemet kan også brukes med et COMBISAFE RunWay-system, som betyr at det rask og sikkert kan rulles opp slik at utstyr og materialer kan heises inn og ut etter behov. Dette systemet ble brukt til å gi værbeskyttelse under en 12 uker lang arkeologisk utgravning ved St Bartholomew's Hospital i London, slik at arkeologene kunne arbeide upåvirket av været, som igjen gjorde at det viktige renovasjonsarbeidet til en verdi av GBP 1 mrd. kunne gjenopptas så raskt som mulig.
 
Uten en byggeplan på plass, eller et midlertidig tak på plass, vil byggekontrakter fortsette å bli forsinket av været, og entreprenørene vil kjenne det der det betyr mest – på bunnlinjen. Midlertidige tak, som gjør at prosjektene kan gå som planlagt uansett hva værgudene har å by på, gir svært viktig beskyttelse for arbeiderne, maskinene, verktøyet og konstruksjonen slik at de kan overholde fristene og budsjettene.