Søkeresultater for

Nettbarrieresystem

Vårt nettbarrieresystem gir en fleksibel kantsikringsløsning som overholder de siste europeiske standardene.
 
Det følger enkelt kurvene til stående falstak og passer samtidig til bratte takrenner, lange utspring, både innvendige og inntilliggende takrenner samt de store søylemellomrommene som er vanlig i morderne varehuskonstruksjon.
Nettbarrieresystemet kan brukes med en rekke materialer og byggeteknikker, bl.a. I-bjelker og hule firkantseksjoner, betongsøyler og bjelker.
 
Det beskytter ikke bare takarbeiderne mot å falle ned, men hindrer også at det faller gjenstander eller avfall ned på de som arbeider nedenfor. Når det brukes sammen med et innvendig sikkerhetsnett, skapes det et sikkert område der takarbeideren kan arbeide i fullstendig sikkerhet.
 
Forskrifter og standarder Nettbarrieresystemet er grundig testet for å bekrefte dets yteevne, bruksbegrensninger og overensstemmelse med den europeiske standarden. Fullstendig informasjon om yteevne finnes i brukerveiledningen og på opplæringskurs.
 
Sikkerhetsnett med 100 mm maskevidde i henhold til EN 1263-1 brukes som standard.
Systemet er konstruert for å tåle ekstrem vindbelastning, samt den kombinerte arbeidsog vindbelastningen standarden krever.

 

Dekker opptil 10 m mellom mellomstøtter i standardutgaven og passer fint til de store søylemellomrommene som er vanlig i moderne varehuskonstruksjon.

  • Dekker store utspring på mer enn 1,5 m og kombinerer utspringets fallsikringsbehov med kantsikringsbestemmelsene.
  • Gir taktekkere en følelse av sikkerhet og trygghet og begrenser deres mulighet til å arbeide utenfor deres avtale metodeangivelser.
  • Inkluderer en rekke festealternativer for en rekke ulike bygningsmetoder og -konstruksjoner.
  • Sikrer ikke bare taktekkerne mot fall, men gir også en høy grad av materialsikring og beskyttelse for de som arbeider nedenfor.
  • Konstruert for å koples til de innvendige sikkerhetsnettene, slik at man får et komplett område der taktekkeren kan arbeide sikkert.
  • Små enkeltkomponentetstørrelser gjør systemet enkelt å transportere og lett å montere på steder med komplisert adkomst.
  • Godt dokumenterte opplærings- og kompetansebevis, inspeksjonsprosedyrer, sporbarhet og kvalitetskontroll slik det kreves for alt sikerhetskritisk utstyr.

Komponenter