Søkeresultater for

Nedfallsskjerm

Nedfallsskjermen er det siste innen beskyttelse på høye bygninger og egner seg perfekt i trange byområder der det er viktig å beskytte folk og eiendom mot potensielle farer.
 
Nedfallsskjermen fanger opp fallende gjenstander for å beskytte eiendom, publikum og arbeidere, og for å beskytte virksomheten mot eventuelle søksmål hvis det skulle skje et uhell.
 
Nedfallsskjermen er utformet til å festes direkte på bygningen (stål- eller betongramme) eller på stillaset ved hjelp av en rekke dertil egnede fester.
 
Den 3,3 m brede standardskjermen, den 4,6 m brede Maxi-skjermen og de 3,3 m brede hjørnene sikrer at nedfallsskjermen passer til nesten enhver bygningstype, også de med overheng.

Nedfallsskjermen bruker klasse B1-nett

  • Hver skjerm leveres med en maskevidde på 60 x 60 mm mesh og et 20 mm x 20 mm avfallsnett som standard
  • Fanger opp og holder på avfall fra en høyde på 6 m
  • Absorberer en energi på opptil 4,4 kJ
  • Kan enkelt omplasseres
  • Overholder EN1263.
  • Nettets elastisitet og formen på rammen sikrer at gjenstander ikke spretter ut eller knuser, noe som kan skade mennesker og eiendom nedenfor
  • Det kombinerte nettet kan fange opp betydelig mindre avfallsdeler
  • Nettene kan foldes inn for å hente inn gjenstander som har falt ned

Komponenter