Søkeresultater for

Sjaktløsninger

Disse portløsningene, som er ment for bruk i en rekke ulike byggeprosjekter, kan brukes til å begrense tilgang til farer slik som sjakter eller usikrede åpninger. Sjakter kan effektivt fylles med platåkonsoller og egnede utfyllinger.

Komponenter