Privacy Policy.

Søkeresultater for

Balmoral

Oversikt

Et nytt produkt spesialutviklet av COMBISAFE spiller en avgjørende rolle innenfor anleggssikkerhet når det nå brukes stålrammesystem i forbindelse med byggingen av et treetasjes kontorbygg i Aberdeen til 6 millioner pund av Robertson Group. 
 
I samarbeid med hovedentreprenøren kunne COMBISAFE sette seg inn i deres behov og sørge for at kantsikringsløsningene ble bygget inn i stålrammekonstruksjonen.   Ved bruk av en flenshylse, en enkel, spesialtilpasset løsning som de 1800 mm justerbare rekkverksstolpene kan monteres i, kunne kantsikringen deretter forskyves fra midten av bjelken for å unngå diagonal avstivning.