Privacy Policy.

Sökresultat för

Combisafe utökar produktportföljen med Söll fallskyddslösningar från Miller®

Skillnaden mellan säkerhet och fara

Enligt den brittiska myndigheten för förebyggande av olyckor är fall från höjd bland de tre vanligaste orsakerna till dödsolyckor på arbetsplatsen. Personlig fallskyddsutrustning är ett krav vid arbete på höjder som överstiger två meter på platser där det föreligger fallrisk. Säkerhetsstandarderna har nyligen skärpts och omfattar numera även permanenta fallskyddssystem. 

Enligt svenska regelverk måste en person som arbetar på tak med större lutning än sex grader vara kontinuerligt förankrad. En permanent förankringslösning säkerställer ett effektivt skydd över hela arbetsytan och innebär därför en klar fördel för fastighetsägare, fastighetsskötare och byggnadsarbetare. Riskerna höga för dem som arbetar inom byggbranschen eller med takläggning, eller skottar snö från ett isigt tak under vintern. Permanenta förankringspunkter, horisontella livlinesystem eller horisontella skensystem är inte bara svar på formella krav, utan kan visa sig vara riktiga livräddare. Det är lösningar som utgör skillnaden mellan säkerhet och fara, och ger tryggare arbetsförhållanden i miljöer med fallrisk.

 
En komplett uppsättning fallskyddslösningar
 
För att kunna erbjuda ett komplett utbud av fallskyddslösningar introducerar Combisafe nu Söll-sortimentet av permanenta förankringssystem från Miller® Honeywell. Detta nya tillägg kompletterar det befintliga utbudet av personlig skyddsutrustning och kollektiv fallskyddssäkerhet. Combisafe är den enda leverantören som har ett omfattande sortiment av säkerhetslösningar för arbetsplatser i Sverige, inklusive kollektiva fallskydd, personlig fallskyddsutrustning och permanenta förankringslösningar, utformade för att möta kundernas behov och överträffa förväntningarna.
 
Combisafes kompletta produktportfölj innehåller numera Söll Multirail® horisontellt skensystem, Söll Xenon® 2.0 horisontellt livlinesystem samt enskilda förankringspunkter. Samtliga produkter uppfyller kraven i EN 795:2012. Alla dessa permanenta förankringslösningar kan anpassas efter nästan vilken byggnadsstruktur som helst, vilket ger enkel installation och stor flexibilitet. De går att montera på hustak utan att den befintliga strukturen behöver modifieras. 
Dessutom kan nya byggnader utformas så att de inkluderar dessa system redan från början. Både kollektiva fallskyddslösningar och förankringslösningar kan därmed planeras in tidigt i byggprocessen och bidra till bättre säkerhet på arbetsplatsen.
 
Ökad säkerhet och mobilitet med permanent fallskyddssystem Söll MultiRail och Söll Xenon
 
Söll MultiRail horisontellt skensystem erbjuder den högsta nivån av fallskydd för människor som vistas inom ett riskområde, till exempel på ett hustak. Söll MultiRail är inte enbart avsedd för installation vid fotnivå eller över huvudet, utan kan även placeras i sidled och användas som ledstång. Det är en högkvalitativ produkt av rostfritt stål som klarar tuffa förhållanden.
 
Söll Xenon 2.0 horisontellt livlinesystem är en innovativ säkerhetslösning för höjdarbete som inkluderar en unik, toppmodern falldämpande funktion. Systemet bygger på Millers patenterade teknik för att sprida belastningen och ger fallskydd för upp till sju personer över maximalt 20 meter. Det är ett högkvalitativt och robust system tillverkat av korrosionsbeständigt rostfritt stål, idealiskt för industritillämpningar, till exempel vid arbete på kranbanor, lastkajer och tak. Söll Xenon fungerar också som förankringspunkt för falluppfångning om någon skulle falla. Om en olycka inträffar förhindras strukturella skador . 
 
Varje dag exponeras arbetare för den främsta orsaken till dödsfall inom industrin – fall från höjd. Personlig fallskyddsutrustning måste kombineras med permanenta förankringssystem, och Combisafe erbjuder nu ett komplett sortiment av fallskyddslösningar. Det är dags att säkra byggnaden. Redan från början.
 
Läs mer om Söll-utbudet av permanenta förankringssystem här: