Sökresultat för

Skyddsnätssystem

Flexibla skyddsräcken vid takbygge

Vårt skyddsnätssystem är en flexibel skyddsräckeslösning som uppfyller alla gällande EU-normer.

Skyddsnätet följer problemfritt svängda bandtäckta tak och rymmer samtidigt branta vinkelrännor, stora överhäng och både invändiga takrännor och Trimline-rännor, samt de stora sektionsstorlekarna hos moderna lagerbyggnader. Systemet kan användas med många olika material och byggtekniker som I-balksektioner och rektangulära ihåliga sektioner, betongpelare och trä. Skyddsnätet skyddar inte bara mot fallolyckor utan hindrar också skräp från att falla ned på personer på marknivå. I kombination med de invändiga säkerhetsnäten skapas ett skyddat utrymme där takläggaren kan arbeta säkert.

Föreskrifter och standarder

Skyddsnätssystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med EU-standard. Fullständig information om prestanda finns i användaranvisningarna och ges under utbildningen. Skyddsnät enligt EN 1263-1 klass S, med 100 x 100 mm maskvidd, används som standard. Systemet är konstruerat för att klara extrema vindbelastningar, samt de kombinerade arbets- och vindlaster som standarden kräver.

  • Klarar upp till 10 m mellan infästningspunkterna i standardutförandet, vilket problemfritt räcker även för de stora sektionsstorlekarna hos moderna lagerbyggnader.
  • Täcker stora överhäng på drygt 1,5 m och kombinerar fallskydd med kantskydd.
  • Ger takläggarna en trygghetskänsla och begränsar möjligheterna att arbeta utanför det tillåtna området.
  • Innefattar en stor mängd alternativ för fästen som passar för många olika byggtekniker och strukturer.
  • Skyddar inte bara takläggarna från fall, utan förhindrar även material från att falla ned och ger ett mycket bra skydd åt dem som arbetar nedanför taket.
  • Konstruerat för användning med invändiga säkerhetsnät för att skapa ett inkapslat utrymme där takläggaren kan arbeta säkert.
  • De enskilda komponenterna är små, vilket gör systemet enkelt att transportera och installera på svårtillgängliga platser.
  • Utbildning med tydlig dokumentation och kompetensbevis, inspektionsprocedurer, spårbarhet och kvalitetskontroll som krävs för all säkerhetsutrustning.

Ingående artiklar