Sökresultat för

POWER POST

Säkra, snabbmonterade skyddsräcken för betonggolv

Det går snabbt och säkert att montera skyddsräcken med POWER POST, som fästs mellan betonggolvet och taket utan infästningar. Dess unika kompressionsenhet applicerar en kraft på 7,0 kN, uppfyller kraven i EN 13374 och är enkel att montera och justera, även med Räckesnät Stål i dubbel höjd på plats.

POWER POST kan fästas mekaniskt vid både valvet och plattbärlagets undersida där det förekommer extrema vindlaster, t.ex. vid höghusbyggen. Den kan även användas vid stålramsbyggen med svetshylsa och infästning med ingjutningshylsa.

  • Vid friktionsmontering appliceras en kompressionskraft på 7,0 kN för säker montering av räckesnät i dubbel höjd.
  • Enkelt att justera kompressionen, även med räckesnät eller mjuka nät på plats.
  • Snabb höjdjustering upp till 3,5 m (4,2 m med POWER POST Förlängare).
  • Teleskopstolpe med kompressionsenhet för friktion/friktionsfästning mellan golv och tak.
  • Mekanisk infästning kan göras med POWER POST-fot.
  • Inyggd säkerhetskontroll med visuell kompressionsindikator.
  • Kan snabbt riggas av en person med en batterimutterdragare.
  • Uppfyller kraven i EN 13374, klass A.
  • Riktindikator möjliggör exakt vertikal positionering av stolpen.

Ingående artiklar