Sökresultat för

System och komponenter

Våra stora utbud av flexibla produkter för kollektiva fallskyddslösningar gör det lätt för hälso- och säkerhetsansvariga att skapa en säker miljö på sina arbetsplatser, både för personalen och för människor och egendom som finns i området.

Där finns bl a SkyReach Förankringsenhet, för högt förankrat personligt fallskydd, den nya COMBISAFE Lastningssystem MKII, för säker av- och pålastning från öppna lastfordon. Där finns också ett stort utbud av Nedfallsskärmar och skyddsnät utformade för att fånga upp både fallande föremål och personer.

Förutom Combisafes egna produkter kan vi också tillföra ytterligare en dimension av säkerhet genom att erbjuda ett brett sortiment av både personlig och kollektiv fallskyddsutrustning av fabrikat MILLER® från Honeywell.