Sökresultat för

Nedfallsskärmar

Kollektivt skydd mot nedfallande föremål

Nedfallsskärmen är den senaste innovationen inom skydd framför allt för höghusbyggen och passar perfekt för kompakta, urbana byggplatser där det är trångt om utrymme och livsviktigt att skydda människor och egendom mot risker.

Nedfallsskärmarna fångar på ett säkert sätt upp fallande föremål och skyddar därmed byggarbetarna, allmänheten och egendom i närheten, samtidigt som risken för skadeståndskrav vid eventuella olyckor minskar betydligt..

Nedfallsskärmen är utformad för att fästas direkt på byggnaden (stålram eller betongstomme) eller på byggnadsställningar. Ett stort antalspecialtillverkade fästen finns för att underlätta montering på olika underlag. Med den 3,3 m breda standardskärmen, den 4,6 m breda maxiskärmen och hörnskärmen på 3,3 m kan Nedfallsskärmar användas för så gott som alla typer av byggnader, även med överhäng.

Klass B1-nät används i Nedfallsskärmen.

  • Varje nät har masktäthet 60 x 60 mm och har ett medföljande finmaskigt nät med masktäthet 20 x 20 mm som standard.
  • Fångar upp och kvarhåller föremål från sex meters höjd och absorberar nedslaget.
  • Absorberar en kraft på upp till 4,4 kJ.
  • Enkelt att flytta.
  • Uppfyller kraven i EN 1263.
  • Vid ett fall lindras nedslaget av nätets elasticitet och en lätt deformation av ramen, som ser till att det nedfallande föremålet inte studsar ut eller splittras och utgör en risk för människor och egendom nedanför.
  • Även mindre föremål fångas upp tack vare de kombinerade nätskikten.
  • Skärmarna kan vikas in för hämtning av uppfångade föremål.

Ingående artiklar