Privacy Policy.

Sökresultat för

UBIX® Väderskyddstak

Höjden av mångsidighet, snabbhet och säkerhet

UBIX® taksystem ger ett mångsidigt, tillfälligt väderskydd som uppförs snabbt, säkert och ergonomiskt.

Modulsystemet kan fås i flera olika spännvidder och fackstorlekar. Det lämpar sig för en mängd olika typer av projekt och kan uppföras på valfri typ av byggnadsställning, vilket maximerar flexibiliteten på arbetsplatsen.

UBIX-systemet har en lättviktig men robust stomme av aluminium. Denna täcks med väderskyddande kederdukar som spänns på plats. Vädertaket väger under 8 kg per kvadratmeter och är den lättaste lösningen på marknaden.

Aluminiumbalkarna har universell användning vilket ger väsentligt bättre materialutnyttjande. UBIX kan även byggas med andra typer av balkar om man vill hålla kostnaderna på ett minimum.

 • Passar valfri stomme av balkar, stål eller aluminium vars sidor är 48,3 mm i diameter.
 • Alla delar klickas samman skruvlöst, inga lösa delar behövs.
 • Specialutformade balkar med c/c på 45 och 78 cm ger ekonomiska lösningar i alla typer av tillämpningar.
 • Systemet är lättviktigt och går snabbt att montera och ta isär.
 • Passar alla typer av tak.
 • Täcker stora ytor.
 • Spännvidder på upp till 40 meter är möjliga beroende på den aktuella konstruktionen.
 • De lätta aluminiumkomponenterna kan sättas samman utan hjälp av kranar.
 • Taket läggs från undersidan för att undvika arbete på höjd. Man arbetar från en säker gavelplattform från vilken taksektionerna en efter en rullas ut och dras på plats med hjälp av rep.
 • Taköppningar kan åstadkommas då taket dels kan rullas åt sidan, om det är monterat på Runway rullbalkar, dels genom att man kan öppna enskilda tak genom att dra ifrån duken.
 • Skyddar byggnaden mot vädret under utvändigt byggarbete samt innesluter damm och skräp vid invändigt byggarbete.

Ingående artiklar