Sökresultat för

UBIX® Väderskyddstak - Dragstag

UBIX Dragstag är ett strukturellt tillägg till standardtaket som kopplar ihop de båda sidorna med en serie stålrör med hög draghållfasthet, hopfogade med skarvrör av standardtyp för UBIX. Man slipper improviserade lösningar med vanliga rörställningar, man eliminerar överflödigt arbete och sparar in arbetskostnader.

Det normala är att lösningen specificeras av en kompetent tekniker för att minimera riskerna för alltför höga snö- och vindlaster från sidorna, som kan orsaka oacceptabelt hög belastning.

Art.nr Beskrivning Vikt (kg)

 Art.nr.  Beskrivning Vikt  Weight
(kg)
 16300000  Anslutningsdetalj för dragstag  1,2
 16300001  Låssprint & R-clip Dragstag  0,2
 16310001  Slutbalk Dragstag 0,45 m  9,0
 16310002  Slutbalk Dragstag 0,78 m  12,4
 16320002  Dragstag Typ 2  9,0
 16320003  Dragstag Typ 3  13,5
 16320006  Dragstag Typ 6  27,0
 30100003  R-clip 30 mm  0,1