Privacy Policy.

Sökresultat för

Charite Berlin

Översikt

COMBISAFE levererar säkerhetslösning till Charité i Berlin

Som en del i ett renoveringsprojekt värt 202 miljoner euro har COMBISAFE levererat en omfattande säkerhetslösning där skyddsräcken i form av Räckesnät Stål och Ramräcken kombineras med fallskydd i form av Nedfallsskärmar.

Huvudentreprenören Ed. Züblin AG installerade över 450 enheter av Räckesnät Stål, vilket inkluderar räcke, fotlist och nät i en och samma enhet, runt det öppna hisschaktet tillsammans med tillträdesgrindar för att förhindra att byggarbetare skulle falla i byggnaden. För arbetet med fasaden installerades Ramräcken som skulle tillåta reparationsarbete på fasaden med kantskyddet på plats.

För att komplettera lösningen installerades sex skärmar på den västra fasaden och ytterligare åtta skärmar samt hörnskärmar på östra fasaden så att arbetarna nedanför kunde skyddas från fallande objekt när byggnadens gamla betongelement togs ned.