Privacy Policy.

Sökresultat för

Custom House Cross Rail Station

Översikt

Crossrail-stationen är på rätt spår

En skyddsräckeslösning har skyddat arbetsplatsen under konstruktionen av en 35 meter lång gångbro vid Londons nya crossrail-station vid Custom House som byggs av det internationella byggbolaget Laing O'Rourke.

Det fanns stora utmaningar, då man tvingades arbeta direkt ovanför en strömsatt järnvägslinje i full drift och under de elkablar som står för strömförsörjningen till Canary Wharf. Då det inte gick att använda traditionella lösningar beslutade man att strukturen skulle byggas på en annan plats i fyra delar som sedan skulle hissas på plats på en enda dag.

"Hängbryggan var den perfekta lösningen och hjälpte oss att lösa både säkerhets- och miljörelaterade problem på en rad olika nivåer", säger James Redman, chefsingenjör för Custom House, Laing O'Rourke Infrastructure South. "Den gav inte bara en solid och säker arbetsmiljö utan medförde också att bygg- och säkerhetsinspektörer från Crossrail fick fullt tillträde till denna så viktiga komponent för bygget vid alla tidpunkter."

Relaterade system