Sökresultat för

KPMG huvudkontor

Översikt

Järnvägsmiljöer är farliga, och när man uppför en byggnad alldeles intill ett järnvägsspår med luftburna kontaktledningar, då har säkerheten för passagerare och byggarbetare högsta prioritet. Bygget av KPMG:s nya huvudkontor bredvid Helsingfors centralstation krävde en smart lösning som skulle fungera både som skyddsräcke och som fallskydd för byggarbetarna och fotgängarna nedanför. Lösningen på problemet blev Nedfallsskärmar och Räckesnät Stål från specialisten på kollektiva skyddslösningar, COMBISAFE.

Vid gjutningen som gjordes på plats fanns en risk att formar, armeringsjärn eller formstöd skulle falla ned på plattformen. Huvudentreprenör Lemminkäinen satte upp Nedfallsskärmar runt den sex våningar höga byggnaden för att skydda människor på marknivå från fallande föremål.

Säkerhetsåtgärden genomfördes inte bara med tanke på fotgängare, utan även för att skydda själva tågen och de strömförande kontaktledningarna. "Det var viktigt att inga föremål kunde ramla ned och skada tågen, slå kontaktledningarna ur position eller leda ström till människor på marknivå", säger Mikko Kuusisto, Lemminkäinens platschef. "Nedfallsskärmarna flyttades uppåt i takt med gjutningsprocessen så att nätet satt så nära arbetsplatsen som möjligt för att kunna fånga upp eventuella fallande föremål."

För huvudentreprenören var det en utmaning att samordna installationen av nedfallsskärmarna och det extremt tajta gjutningsschemat. Eftersom det inte heller var möjligt att borra i betongblocken fick COMBISAFE i uppgift att ta fram en speciallösning. Lösningen innebar att alla 28 nedfallsskärmarna kunde lyftas på plats med en byggkran och installeras på en dag, utan att hindra gjutningsarbetet.

Den lätta, mångsidiga systemlösningen Räckesnät Stål skyddar byggarbetare vid arbete på höjd och finns i två standardstorlekar: 2,6 meter och 1,3 meter. Räckesnät Stål är egentligen skyddsräcke, fotlist och nät i en och samma produkt. I kombination med den justerbara skyddsräckesstolpen kan räckesnätet flyttas upp och ned för att fylla olika skyddsbehov i olika faser av byggprojektet. Det betyder att allt arbete kan utföras säkert och utan att skyddsräckena behöver avlägsnas.

Lösningen innebär att både arbetsstyrka och fotgängare skyddas och att järnvägstrafiken påverkas minimalt under hela projektet som beräknas bli klart i början av 2014.