Sökresultat för

Operatie Fourier

Översikt

COMBISAFE står för säkerheten vid nytt Militärmuseum

Vid uppförandet av ett nytt nationellt militärmuseum för 90 miljoner euro i Soesterberg, Nederländerna, behövde huvudentreprenören ett skyddsräckessystem som var tillförlitligt, flexibelt och kompatibelt med platta tak. COMBISAFE kunde tillmötesgå kraven med sitt motviktssystem.

För att skapa en säker arbetsmiljö under uppförandet av byggnadens stålstomme beställde HEIJMANS 500 löpmeter av COMBISAFE Motviktssystem till taket, Räckesnät Stål till våningsplanen och Räckesnät Stål Trappa till trapporna.