Privacy Policy.

Sökresultat för

South Crofty

Översikt

Projekt:South Crofty tenngruva
Huvudentreprenör:Cormac Contracting Ltd
Underleverantör: Chris Sedgeman Scaffolding Ltd
Produkter:UBIX® Kederduk och och Lättviktsduk

Översikt: Över 3 000 m2 COMBISAFE UBIX® Kederduk - och 1 800 m2 av vår nya Lättviktsduk - användes för att ge väderskydd och intäckning vid restaureringen av den 400-åriga tenngruvan South Crofty i Cornwall.

Ansvarig för att planera och montera ställning och intäckning var Chris Sedgeman Scaffolding Ltd som valde det snabba och enkla UBIX®-systemet. Systemet täcker gruvans 32 meter höga lave och förhindrar inte bara att dammpartiklar sprids, utan gör det också möjligt att fortsätta arbeta med restaureringen på ett säkert sätt även i dåligt väder.

Tre separata takelement täcks av UBIX® Kederduk och 1 884 m2 av nya UBIX® Lättviktsduk har monterats vertikalt för att ge en helt intäckt arbetsplats.

Tack vare noggrann planering och installation av väderskyddstaket och det vertikala duksystemet från COMBISAFE har man kunnat restaurera gruvan till dess forna glans utan att behöva bekymra sig om vädret.