Sökresultat för

TaunusTurm

Översikt

COMBISAFE fortsätter att bryta ny mark i Tysklands växande tyska byggsektor genom att leverera 24 Nedfallsskärmar till bygget av TaunusTurm - en 170 meter hög byggnad i hjärtat av Frankfurts finansdistrikt.

Det 40 våningar höga betongtornet har ritats av Gruber + Kleine-Kraneburg och huvudentreprenör för uppförandet är Ed. Züblin AG. COMBISAFE Nedfallsskärmar användes för att skydda byggarbetare och fotgängare vid bygget av den europeiska centralbankens huvudkontor som Züblin nyligen färdigställt - även det i Frankfurt. COMBISAFE Nedfallsskärmar visade sig ännu en gång vara den bästa lösningen för fallskydd och skydd av allmänheten vid höghusbyggen.

Eftersom gatorna runt byggnaden var öppna under hela byggprocessen, var det avgörande att både byggarbetare och allmänhet kunde skyddas från fallande föremål. Genom att det också behövdes en utanpåliggande ställning runt de översta våningarna för att säkerställa att bygget av den 40:e våningen - med dubbel våningshöjd - gick säkert till, innebar det en ökad risk för fallande föremål, exempelvis kopplingar. Därför valde Züblin en kombination av 4 st Nedfallsskärmar och 20 st Nedfallsskärmar Maxi.

Nedfallsskärm Maxi är 4,6 m djup och är särskilt utformad för att öka standardnätets uppfångningsbredd. Det har en masktäthet på 60 x 60 mm och levereras som standard hopsatt med ett finmaskigt nät med en masktäthet om 20 x 20 mm. Det kombinerade nätet fångar även upp betydligt mindre föremål och uppfyller därför den högsta skyddsstandarden för människor som arbetar både på höjd och på marknivå.

"Vi är verkligen nöjda med hur COMBISAFE fungerar som totalleverantör. Materialet levererades precis när det behövdes och monteringen gick också utan problem. COMBISAFE:s monteringsteam kunde, till och med med mycket kort varsel, på ett tillförlitligt sätt genomföra de ändringar av Nedfallsskärmarna som krävdes i takt med byggets fortskridande. (Tillmann Walz, ansvarig byggchef)

Tack vare att den fästs mot byggnadens kant är COMBISAFE Nedfallsskärm en effektiv lösning som haft en revolutionerande effekt på säkerhetsstandarden inom byggsektorn.

I och med att valven hade en tjocklek av endast 15 cm var det inte möjligt att borra hål i dem. Utflyttarbalkarna som finns i två längder, 750 och 900 mm, eliminerade behovet att borra infästningshål, samtidigt som Nedfallsskärmarna enkelt kunde fästas i befintliga fästpunkter inuti byggnaden på avstånd från valvkanten.

COMBISAFE fortsätter att sätta standarden för temporära kollektiva skyddslösningar genom att leverera system i världsklass för den globala byggindustrin.

Relaterade komponenter