Privacy Policy.

Sökresultat för

Uppsala Universitet

Översikt

NCC, ett av Sveriges största byggbolag, vände sig till COMBISAFE när det var dags att välja ett räckessystem till ett 600-miljonersbygge åt Skandinavie
 
Man ville hitta ett sätt att fästa ett skyddsräckessystem vid byggnadens ömtåliga stenfasad utan att skada den. Installationen måste också gå fort med tanke på projektets tidsgränser, samtidigt som systemet måste ge maximal säkerhet och vara enkelt att montera. 
 
Combisafe hanterade dessa utmaningar genom att montera 108 Svetshylsor som stöd för systemet i de 3x2 meter stora stenblocken redan innan fasaden sattes på plats. Därmed undveks skador på stenfasaden och NCC kunde snabbt och enkelt montera säkerhetsnätet under byggets gång.
 
Combisafe tillhandahöll också drygt 900 enheter av Ramräcke FRB, som till skillnad från traditionella räckesledare och fotlister har överledare, mellanledare och fotlist i ett. Det gör installationen enkel och ger ett skydd som lätt kan flyttas runt. 
 
Dessutom använde NCC cirka 770 COMBISAFE Infästningar tillsammans med Justerbar Skyddsräckesstolpe och Ramräcke för snabb montering.
 
Med COMBISAFE Justerbar Skyddsräckesstolpe, som inte fixeras på plats till skillnad från vanliga räckesstolpar, kunde NCC snabbt justera räcken uppåt och nedåt efter behov utan att behöva lossa räcket från stolpen och flytta den varje gång.